Khoa học & Công nghệ

Thông tin trên trang này được cập nhật tự động từ Scopus vào ngày 01/06/2024

Thông tin về công bố khoa học trên Scopus của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60071419 

Với các công bố trong nước, vui lòng xem danh sách sau

Công bố theo lĩnh vực

(nguồn: Scopus, truy cập vào 01/06/2024)

Công bố khoa học năm 2024

Journal Articles

Conference Articles 

Book Chapters

Công bố khoa học năm 2023

Journal Articles

Conference Articles 

Book Chapters

Công bố khoa học năm 2022

Journal Articles